Wizualizacje

Wizualizacje budynków D1-D8 (Etap V):

Wizualizacje budynków C9-C16 (Etap IV):